Maty stanowiskowe z tworzyw


Maty przemysłowe maszynowe i stanowiskowe

Podesty do maszyn wykonane z płyt REPAR2, umożliwiają większe bezpieczeństwo stanowiska pracy i stosowane są do obszarów przemysłowych, gdzie występują trudne warunki środowiskowe i występują duże obciążenia, zapewniając:

 • bezpieczeństwo - w tym:
  - ANTYPOŚLIZGOWĄ powierzchnię na stanowisku pracy,
  - IZOLACJĘ pracujących osób od posadzek nieogrzewanych, oraz od wilgoci na stanowisku pracy od zamoczonej posadzki,
  - są STABILNE
  - są WYTRZYMAŁE na obciążenie użytkowe
  - ukształtowane spadki brzegowe zapobiegają POTKNIĘCIOM.
 • trwałość - wykonane są z twardego polietylenu i są odporne na działanie czynników chemicznych takich jak oleje, farby, kwasy, tłuszcze, rozcieńczalniki
 • łatwość utrzymania w czystości
 • wyjątkową estetykę stanowiska pracy podkreślającą wizerunek zakładu produkcyjnego u partnerów i klientów
 • łatwość montażu przy użyciu prostych narzędzi; elastyczność pozwalająca na dalszą rozbudowę lub przebudowę
 • łatwą konserwcję
podesty podłogowe maszyn wymagane przez BHP Są to podesty robocze stanowiskowe spełniające wszystkie wymagania Rozporządzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - §16. ust.3.

Rozporządzenie to mówi, że podłoga w pomieszczeniach pracy powinna być stabilna, równa, nieśliska, niepyląca i odporna na ścieranie oraz nacisk, a także łatwa do utrzymania w czystości. Podłoga na stanowisku pracy, w szczególności przy maszynie w miejscu stania pracownika, powinna być wyposażona w podesty (lub inne środki) izolujące od zimna (w przypadku zastosowania w podłodze materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła), od wilgoci i olejów (w przypadku możliwości zamoczenia podłogi chłodziwem lub olejem eksploatacyjnym maszyny).

Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem oraz łatwe do utrzymania w czystości.

Z elementów modułowych prezentowanego systemu Repar2 można układać podesty stanowisk roboczych o potrzebnych na stanowisku roboczym wymiarach i kształtach.
Elementy łączy się je między sobą na krawędziach, na ukształtowane w nich zaczepy.
Elementy można również docinać przy użyciu prostych narzędzi, do żądanego wymiaru i kształtu przejścia, maszyny, progu, innego podestu, dla ominięcia słupów itp. Prostota systemu pozwala też na dowolną dalszą rozbudowę posiadanych już podestów lub ich przebudowę do zmienionego stanowiska pracy.

pełne bezpieczeństwo -
z tymi podestami nigdy się nie potkniesz !!!

podesty-stanowisk-pracy wymagane przepisami

Maty i podesty podłogowe do stanowisk pracy

Specjalistyczny sklep przemysłowy - maty z tworzywa (trardy polietylen) do stanowisk obrabiarek.
Bogata oferta wyposażenia BHP dla przemysłu, dla warsztatów, dla laboratoriów i innych stanowisk pracy. w tym: maty podłogowe stanowiskowe, podesty antypoślizgowe drewniane spełniające wymagania dyrektywy maszynowej, i wiele innych elementów wyposażenia zabezpieczającego