Bezpieczeństwo na stanowisku pracy - to podstawa funkcjonowania zakładu produkcyjnego


Bezpieczeństwo stanowiska obrabiarki

Jednym z głównych źródeł czynników niebezpiecznych powodujących wypadki przy pracy jest sprzęt roboczy, w szczególności maszyny i inne urządzenia techniczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wśród czynności, przy których dochodzi do wypadków, prace związane z różnego rodzaju maszynami stanowią aż 40%. Wypadki te najczęściej mają miejsce w czasie obsługi produkcyjnej stacjonarnych maszyn i urządzeń, przy użytkowaniu sprzętu do pracy na wysokości, maszyn i urządzeń mobilnych oraz wyposażenia do podnoszenia ładunków. Jak więc zapewnić bezpieczeństwo pracy na obrabiarkach ?
Jak zapewnić bezpieczeństwo przy eksploatacji maszyn i urządzeń ?
Na etapie wytwarzania, producenci maszyn mają obowiązek projektować maszyny zgodnie z wymogami Dyrektywy Maszynowej, aby maksymalnie jak zwiększyć bezpieczeństwo maszyn.
Poniżej fragmenty Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, która dotyczy spraw obejmujących bezpieczeństwo stanowiska obrabiarki

Awaria zasilania

  Przerwanie, wznowienie po przerwie lub dowolnego rodzaju wahania zasilania maszyny nie mogą prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych. W szczególności:
 • maszyna nie może niespodziewanie uruchomić się samoczynnie,
 • nie można powstrzymać zatrzymania maszyny po wydaniu takiego polecenia,
 • z maszyny nie może wypaść lub zostać wyrzucony jakikolwiek jej element ruchomy lub przedmiot przez nią przytrzymywany,
 • automatyczne lub ręczne zatrzymywanie dowolnych części ruchomych maszyny musi przebiegać bez przeszkód,
 • urządzenia ochronne muszą pozostać w całkowitej sprawności.

Awaria obwodu sterującego

  Błąd, jak też i awaria lub uszkodzenie w układach logicznych obwodu sterującego nie mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych. W szczególności:
 • maszyna nie może uruchomić się niespodziewanie,
 • nie można powstrzymać zatrzymania maszyny po wydaniu takiego polecenia,
 • z wnętrza maszyny nie może wypaść lub zostać wyrzucony jakikolwiek jej element ruchomy lub przedmiot przez nią przytrzymywany,
 • automatyczne lub ręczne zatrzymywanie dowolnych części ruchomych maszyny musi przebiegać bez przeszkód,
 • urządzenia ochronne muszą pozostać w całkowitej sprawności.

Przemieszczanie maszyn

  Maszyna lub każda z jej części składowych powinny:
 • nadawać się do bezpiecznego przemieszczania,
 • być opakowane lub skonstruowane w sposób umożliwiający ich przechowywanie bezpiecznie i bez uszkodzeń (np. odpowiednia stabilność, specjalne podpory, itp.).
  W przypadkach, gdy masa, gabaryty lub kształt maszyny lub jej poszczególnych części składowych uniemożliwiają ich ręczne przemieszczanie, maszyna względnie poszczególne jej części składowe musza:
 • być wyposażone w zaczepy dla sprzętu podnoszącego, lub
 • być wyposażone w możliwość dołączenia takich zaczepów (np. otwory gwintowane), lub
 • posiadać kształty umożliwiające łatwe zastosowanie standardowych urządzeń podnoszących.
  W przypadkach, gdy maszyna, lub jedna z jej części składowych mają być przemieszczane ręcznie, muszą one:
 • być łatwe w przemieszczaniu, lub
 • być dostosowane do ich podnoszenia (np. uchwyty, itp.) i całkowicie bezpiecznego przemieszczania.

Wymagania BHP w zakresie oświetlenia stanowisk roboczych w zakładach przemysłowych

Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji maszyn odpowiednio oświetla się, stosownie do wykonywanych czynności.
Poza oświetleniem dziennym w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie stanowiskowe elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn obrabiarki winny być wyposażone w oświetlenie maszynowe odpowiednie do wykonywanych czynności jeśli brak takiego oświetlenia może spowodować powstanie ryzyka. Oświetlenie to nie może powodować wystepowania uciążliwych obszarów zacienienia, męczących olśnień oraz niebezpiecznego efektu stroboskopowego. Należy również zapewnić oświetlenie wewnętrznych części obrabiarek wymagających częstych kontroli i regulacji oraz obszarów konserwacji.

Kluczowe elementy bezpieczeństwa obrabiarek oraz innych maszyn i urządzeń, wymagane przepisami BHP


Oświetlenie do maszyn

specjalistyczne - do stanowisk roboczych lampy do maszyn - oprawy przemysłowe Każde stanowisko pracy wymaga oświetlenia zgodnego z przepisami BHP. Lampy do maszyn z oprawami przemysłowymi, dostosowanymi do warunków wilgotności i zapylenia oraz do wykonywanych czynności, zapewniają bezpieczną pracę na stanowisku roboczym.

Osłony do maszyn

z certyfikatem bezpieczeństwa osłony obrabiarek wymagane przez BHP Osłony do obrabiarek oferowane przez firmę Europon spełniają przepisy i normy bezpieczeństwa maszyn - zapewniają bezpieczeństwo pracy na maszynach i urządzeniach przemysłowych.

Maty stanowiskowe antypoślizgowe

do stanowisk roboczych w przemyśle podesty podłogowe BHP do stanowisk roboczych Często stosowane na stanowiskach pracy maszyn podesty podłogowe drewniane czy maty gumowe nie spełniają wszystkich wymagań przepisów BHP. Podesty antypoślizgowe Repar2 zapewniają bezpieczeństwo w pełnym zakresie zgodnie z przepisami.

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

Aby zapewnić utrzymanie ruchu zakładu niezbędne jest więc dostosowanie maszyn i urządzeń do wymagań bezpieczeństwa narzuconych przez dyrektywy bezpieczeństwa.
Punktem wyjścia wszelkich działań zmierzających do poprawy zapewnienie bezpieczeństwa w każdym zakładzie pracy powinna być ocena bezpieczeństwa maszyn, obrabiarek i urządzeń własnego parku maszynowego.

Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
Następnie trzeba podjąć działania, których celem jest dostosowanie maszyn do wymagań BHP, określonych przez normy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
Skutecznym rozwiązaniem problemu są oferowane przez nas systemy zabezpieczeń i obudowy maszyn, spełniające wymagania określone przez dyrektywy bezpieczeństwa.

Bezpieczne oprawy przemysłowe

z certyfikatem bezpieczeństwa sklep.europon.pl

Wyłączniki bezpieczeństwa

do maszyn i urządzeń przemysłowych wyłącznik BHP do maszyn Wyłączniki bezpieczeństwa z przyciskami START - STOP rozwiązują problemy istotnych zagrożeń i są łatwe w montażu na stanowisku maszyn i urządzeń.
Polecane WWW: